Win een pop-up

Van 02/06/2018 tot 11/07/2018

Ben jij een gedreven ondernemer die ruimte zoekt om een business te starten of verder uit te bouwen?
Droom je ervan om jouw eigen zaak te openen?

Grijp nu jouw kans en win een pop-up shop in hartje Ninove!
Stuur jouw concept en businessplan uiterlijk 11 juli om 19u door naar info@niniashoppingcenter.be

Criteria om deel te nemen

  1. Iedereen die een pop-up/start-up wenst te openen en meerderjarig is, komt in aanmerking. 
  2. Belangrijke parameters zijn: attractiviteit, originaliteit, doordachtheid, match met Ninia Shopping Center
  3. Het concept mag geen directe concurrentie zijn met een bestaande handelaar in Ninia Shopping Center
  4. De pop-up dient de openingsuren van het shoppingcenter te volgen: maandag-zaterdag van 10u-19u (+ zondagsopeningen op 7/10, 16/12, 23/12 en 30/12 van 10u-18u)
  5. De pop-up dient het binnenhuisreglement van Ninia Shopping Center na te leven.
  6. Elke deelnemer beschikt over een volledig businessplan.
  7. Volgende elementen zijn zeker aanwezig in het businessplan: naam pop-up store, beschrijving concept/product, beschrijving inrichting winkel, medewerkers, swot-analyse, financiële analyse, foto’s/sketches. 
  8. Alle finalisten moeten hun businessplan voorleggen aan de jury (bestaande uit AGRE). Deze pitch vindt plaats in Ninia Shopping Center. 
  9. De beslissingen van de jury zijn niet betwistbaar
Verloop van de wedstrijd
Uit alle deelnemers die uiterlijk op 11 juli een volledig uitgewerkt voorstel indienen (zie criteria hierboven) worden 5 finalisten geselecteerd. 
Die finalisten mogen op 2 augustus hun businessplan voorstellen aan een jury.
De winnaar van de wedstrijd wint dit najaar voor 4 maanden een eigen pop-up in Ninia Shopping Center.

Enkel deelnemers die volledig aan het reglement voldoen, kunnen deelnemen aan de wedstrijd en maken kans om een pop-up uit te bouwen in Ninia Shopping Center. Elke deelnemer moet het reglement lezen en accepteren. Het reglement is op te vragen via info@niniashoppingcenter.be of is hieronder te lezen.

REGLEMENT - WEDSTRIJD GEORGANISEERD DOOR NINIA NV

Artikel 1
Van vrijdag 1 juni 2018 10.00 uur tot woensdag 11 juli 2018 om 19.00 uur, organiseert NINIA NV, gelegen te Kunstlaan 58 1000 Brussel-, (hieronder genoemd: “organisator”) een wedstrijd “Win je eigen pop-up ruimte” die zal plaatsvinden in de maand juli in Ninia Shopping Center. De wedstrijd is onderworpen aan dit reglement. Elke deelnemer dient de voorwaarden te aanvaarden door ondertekening van huidig reglement. 

Artikel 2
Worden formeel uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: alle personeelsleden van de AG Real Estate groep, de Ageas groep, de leden van de raad van bestuur van de handelaarsvereniging van het shopping center, de personeelsleden van de winkels binnen Ninia Shopping Center, personeelsleden van Veolia, Securitas, Iris Cleaning die in Ninia Shopping Center werken, alsook elke persoon die meegewerkt heeft aan de organisatie van deze wedstrijd.

Artikel 3
A. De deelname aan de wedstrijd gebeurt door zich in te schrijven via onderstaand mailadres: info@niniashoppingcenter.be
B. De deelname aan deze wedstrijd is volledig gratis.
C. De mail voor inschrijving moet in het Frans of Nederlands opgesteld worden en moet de volgende zaken bevatten: naam, voornaam, leeftijd, adres, telefoonnummer, beschrijving pop-up.
D. De inschrijving wordt ongeldig verklaard en de deelnemer komt niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd indien: de inschrijving niet voldoet aan alle bovenstaande vereisten, bijvoorbeeld indien deze: 
- meerdere pop-ups vermeldt
- onvolledige of incorrecte gegevens bevat
E. Deelnemers dienen zich aan volgende criteria te houden:
- Iedereen die een pop-up/start-up wenst te openen en meerderjarig is, komt in aanmerking.
- Belangrijke parameters zijn: attractiviteit, originaliteit, doordachtheid, match met Ninia Shopping Center
- Het concept mag geen directe concurrentie zijn met een bestaande handelaar in Ninia Shopping Center
- De pop-up dient de openingsuren van het shoppingcenter te volgen: maandag-zaterdag van 10u-19u (+ zondagsopeningen op 7/10, 16/12, 23/12 en 30/12 van 10u-18u)
- De pop-up dient het binnenhuisreglement van Ninia Shopping Center na te leven.
- Elke deelnemer beschikt over een volledig businessplan.
- Volgende elementen zijn zeker aanwezig in het businessplan: naam pop-up store, beschrijving concept/product, beschrijving inrichting winkel, medewerkers, swot-analyse, financiële analyse, foto’s/sketches. 
- Alle finalisten moeten hun businessplan voorleggen aan de jury (bestaande uit AGRE). Deze pitch vindt plaats in Ninia Shopping Center 
- De beslissingen van de jury zijn niet betwistbaar

Artikel 4
Inschrijvingen voor deelname aan de wedstrijd dienen te gebeuren voor woensdag 11 juli 2018 19u. Alle inschrijvingen die na woensdag 11 juli 2018 19u zouden gebeuren zijn ongeldig. Het tijdstip van aankomst van de inschrijvingsmail wordt in aanmerking genomen. 

Artikel 5
A. Alle inschrijvingen via mail zullen gecontroleerd worden door de organisator. De organisator behoudt het recht een deelname te weigeren, indien deze deelname niet voldoet aan de voorwaarden beschreven in artikel 2, 3 of 4.
B. De organisator zal de deelnames tellen om de finalisten te kunnen aanduiden, eind juli 2018. De finalisten zullen via mail op de hoogte worden gebracht. Zij zullen op een afgesproken moment (zie artikel 7) hun project moeten pitchen voor de jury. Er zullen 5 finalisten gekozen worden uit de inschrijvingen. Het origineelste concept zal uiteindelijke de pop-up mogen uitbaten. 1 concept zal gekozen worden. 

Artikel 6
De prijs bestaat uit: 
De winnaar krijgen 4 maanden (1 september 2018 - 31 december 2018) lang een pand (140m²) gratis ter beschikking. Alle kosten (huurprijs, gemeenschappelijke lasten) zullen ten laste van de organisator vallen, behalve de privatieve lasten. De privatieve lasten dienen betaald te worden door de gebruiker van het pand. De winnaars zullen hiertoe nog een overeenkomst afsluiten met Ninia NV. 

Artikel 7
De 5 finalisten van de wedstrijd worden op de hoogte gebracht per e-mail eind juli (30 juli). Deze e-mail zal de concrete te volgen procedures beschrijven voor de deelname aan de finale. De finalisten dienen zich op donderdag 2 augustus 2018 een volledige dag vrij te maken. De finalisten dienen zich te verplaatsen naar Ninia Shopping Center  met hun respectievelijke identiteitskaarten.

Indien de finalisten onbereikbaar zijn voor de organisator, zullen de finalisten van rechtswege hun recht verliezen op de deelname, zonder dat enige bijkomende vorm van aanmaning noodzakelijk is door de organisator en zullen ze geen enkel recht hebben op enige schadevergoeding. 

Artikel 8
Ninia NV verwerkt persoonlijke informatie, zoals uw naam, voornaam, leeftijd, adres, telefoonnummer en e-mail adres voor de opmaak en uitvoering van deze overeenkomst. Meer informatie alsook uw rechten in verband met de verwerking van uw gegevens kan u vinden in onze privacy policy op www.agrealestate.be. 

Artikel 9
Elke betwisting van deze wedstrijd, zal definitief worden beslecht door de organisator, en elke deelnemer zal zich schikken naar deze beslissing van de organisator.

Artikel 10
De organisator zal in het kader van deze wedstrijd klacht neerleggen tegen elke deelnemer die de prijs op frauduleuze wijze probeert te bemachtigen of derden probeert aan te zetten tot fraude; de deelnemer stelt zich dan bijgevolg bloot aan gerechtelijke vervolging.

Ninia NV
Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Gelezen en goedgekeurd,
De deelnemer

………………………………………………………

□ Ik ben akkoord dat mijn naam, voornaam en e-mailadres gebruikt wordt voor commerciële doeleinden(Nieuwsbrief) en reclame.

Win
Delen

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief

Bedankt voor het abonneren op onze nieuwsbrief!